Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0
PhDr. Ján Papuga, PhD.
• pedagóg: slovenský jazyk a literatúra, estetika,
 predseda Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny,
 výkonný redaktor časopisu Slovenčinár,
 člen Slovenskej komory učiteľov,
 prozaik a dramatik,
 vedúci v detských letných táboroch.


Narodil som sa v roku 1980 v Bratislave (Nové Mesto). Som absolventom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde som študoval učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov. Na tejto škole som absolvoval rigorózne konanie a doktorandské štúdium v odbore slovenský jazyk a literatúra.

Štyri roky som učil na základnej škole, jedenásť rokov na strednej škole v Krasňanoch. V súčasnosti som odborným asistentom na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského.

Medzi moje záľuby patrí predovšetkým moja práca, výchova a vzdelávanie detí a mládeže, metodika vyučovania, psychológia, lingvistika, umenie, literatúra, príroda a životné prostredie, dizajn, grafika, estetika prostredia, šport, politika, história, moje zvieratá, záhrada, dobré jedlo a iné. K mojim najdôležitejším záľubám patrí písanie beletrie. V roku 2006 som vyhral prvé miesto v súťaži Divadelného ústavu Dráma o najlepšiu pôvodnú slovenskú hru. Tým sa začala moja publikačná činnosť.

Okrem beletristických prác sa pravidelne venujem publikovaniu v novinách a časopisoch (Bratislavské noviny, Dobrá škola, Slovenčinár, Račan.sk, Zborovňa a pod.). Píšem o odborných problémoch školstva a vyučovania, o životnom prostredí, poukazujem na problémy v hlavnom meste a v svojom okolí. Spolupracujem aj s televíziou.

Do Rače (Krasňan) som sa presťahoval v r. 2011 z dôvodu, že námestie, kde som žil (Biely kríž) zasiahla developerská vlna, ktorá zmenila jedinečnú zónu v Bratislave na stavenisko, ktoré sa bude čoraz viac rozširovať. Raču považujem za veľmi peknú zelenú a relatívne tichú mestskú časť s nadštandardným občianskym vybavením, ktorá mi pripomína moje rodisko. Znepokojujú ma rôzne komerčné a developerské zásahy do tejto časti mesta, ktoré likvidujú vinársky až vidiecky charakter tejto mestskej časti. Podporujem akékoľvek aktivity za zachovanie životného prostredia, ktoré ničia komunálni politici a developeri.

Vzorom ideálneho mesta je pre mňa Viedeň (a vôbec celé Rakúsko). Neverím, že sa jej úrovni niekedy priblížime, i keď sa s ňou neraz porovnávame. Zároveň však podporujem každú snahu o zabránenie akejkoľvek devastácii nášho mesta. Neverím žiadnym politikom, no uvedomujem si, že niekto musí riadiť veci verejné, preto ich považujem za nutné zlo. Iný postoj nezaujímam ani k tzv. nezávislým. Môj názor je, že keď chceme meniť veci na úrovni mesta, kraja, samosprávy, musia sa najprv zmeniť zákony NR SR. Inak si starosta, primátor, poslanec hoci aj nezávislí s mohutnou podporou obyvateľov napriek predvolebným sľubom s mnohými problémami sami neporadia, keďže sú v súlade so zákonom, aj keď preukázateľne proti zdravému rozumu. Ale hlavne sa musí zmeniť ľahostajnosť ľudí, ktorá nahráva do kariet politikom, ktorí sledujú vlastné záujmy, nech sú z akéhokoľvek spektra a nech s akýmikoľvek dobrými úmyslami vstupovali do verejnej funkcie. Verím písaniu a rečneniu o problémoch, hoci ma skepsa čoraz viac odrádza od akýchkoľvek aktivít...

Kontakty a viac informácií o mne: www.janpapuga.sk


0 komentárov:

Zverejnenie komentára